Skapar trygghet

Crystal Alarm erbjuder personlarm som app för professionell användning, tillgänglig på Android och iPhone. Skicka snabbt larm till kollegor eller en larmcentral. Crystal Alarm är det ledande personlarmet för företag.

hero-image
shape image

Över 10 000 användare

litar på Crystal Alarm varje dag.

  • 8 Järnvägsföretag
  • 3 Skogsföretag
  • 3 Banker
  • 7 Kommuner

Personlarms­funktioner

Personlarmsappen har flera lösningar för att öka säkerheten för ensamarbete och för personal med risk för hotfulla situationer. Crystal Alarm har funnits sedan 2012 och utvecklas kontinuerligt.

Trygghet vid ensamarbete

Aktivera tidslarm vid ensamarbete så skickas positionen kontinuerligt.

Nödlarm

Nödlarmsfunktion med valbart tillbehör som gör att man kan larma med en liten Bluetooth-knapp.

Säker hemkomst / hemgång

Anställda kan kvittera att de kommit hem säkert. Perfekt när man inte åker via kontoret på vägen hem.

Positionering

Positionering med hög noggrannhet via GPS och inomhus med hjälp av marknadsledande teknik.

Medhörning

Larmcentralen kan lyssna på vad som händer vid larm. Ett ovärdeligt verktyg för att bilda sig en uppfattning om situationen.

Ta emot larm från kollegor

För snabb åtgärd: Ta snabbt emot larm från dina kollegor tillsammasn med kartbild. Larmet hörs även i ljudlöst läge och DnD.

Self Service Portal

Systemet kan styras med den webbaserade Självserviceportalen. Alla appinställningar kan styras centralt.

Larmcentral på kontoret

Mjukvara för att installera en egen larmcentral på kontoret ingår. Larm kan även skickas till en extern central.

Fullständigt automatiserat testlarm

En användare kan aktivera testläge och starta ett fullständigt larm hela vägen genom systemet. Att testa mycket är en kvalitetsstämpel på användningen, nu är det också väldigt enkelt.

Öppna APIer

Använd det för att automatiskt synka användare, eller kanske integrera med ett planeringssystem så att kollegor på samma tåg kan identifieras.

Skicka meddelande

Kontakta oss

Det är väldigt enkelt att komma i kontakt med oss. Använd bara kontaktformuläret eller besök oss för en kopp kaffe på ett av våra kontor. Vi skulle gärna visa dig en demo av Crystal Alarm på plats eller över en valfri e-mötestjänst.